מסע אל העבר
בית שאן היא אחת הערים העתיקות בארץ.
כבר אמר עליה האמורא הארץ ישראלי ריש לקיש - "גן עדן, אם בארץ ישראל הוא - בית שאן פתחו". ואכן עמק בית שאן, אף היום הוא שער מזרחי של מדינת ישראל. נמצאו בה עתיקות מרשימות מתקופות שונות. מיקומה אסטרטגי על ציר ראשי שמוביל מהבקעה צפונה לגליל ולגולן. ומירדן מערבה לחיפה,
דרומה לירושלים ולדרום הארץ ומזרחה למדינת ירדן. היא מוזכרת בתנ"ך (בספר יהושע י"ז, 11) כבר בכניסת בני ישראל לארץ.
בראשית ימי המלוכה (ספר שמואל א' ל"א, 10) נזכרת בית שאן בהקשר טרגי כאשר הפלישתים מחללים את זכרו של שאול ומציגים את גוויתו לראוה על חומת העיר.
בימי בית שני היתה עיר מעורבת בה גרו יהודים ונוכרים שקראו לה ביישן ובשלב מאוחר יותר היוונים והרומים משנים את שמה לסקיתופוליס.