סיפורי מקום
בעמוד אתם נקראים למלא משימות מקוונות אודות אתרים בבית שאן.
תעודת הזהות של אתר אינה רק תיאור היסטורי, תיעודי שלו אלא בעיקר הסיפורים עליו.
זוהי ההזדמנות שלכם להביא סיפורי מקום.
לכל אתר ותמונה קיים טופס מיוחד לתשובות שלכם. תמונות נוספות ניתן לשלוח אלינו במייל תוך ציון תיאור התמונה, התלמיד השולח ובית הספר שלו.