סיפורי דמויות
בעמוד אתם נקראים למלא משימות מקוונות אודות דמויות בבית שאן, או להציב תוצרי למידה אודות דמויות.
תעודת הזהות של דמות אינה רק תיאור היסטורי, תיעודי שלו אלא בעיקר הסיפורים עליו.
זוהי ההזדמנות שלכם להביא סיפורי דמות.
לכל דמות צמודה קבוצת דיון בה תוכלו להעלות את הסיפור עם תמונות נוספות.