מאגר תמונות מספרות
במאגר מוצגות תמונות מעברה של בית שאן.
כל תמונה מזמנת חקר. בחרו תמונה וספרו עליה סיפור.
 
תודה,
צוות המוזיאון: שייקה כהן, ראלי ראובני ואילן בר שלום.