אפרים דובק 1955-1963

יליד מצרים זכה לחינוך בתנועת הנוער החלוץ, נבחר לראשות המועצה ב 1955
והוא הוביל אותה לתקיעת יתד מוניציפלית ולתמיכת מוסדות ממשלתיים באוכלוסיה
החדשה, ובעולים שבאו מקרוב מכל הגלויות. הוא סייע בעזרה לשכבות החלשות בישוב מאז פרישתו ב 1963- יצא לשליחויות שונות מטעם המדינה - בין השאר כיהן כשגריר ישראל במצרים.