יצחק שמש 1963-1965

יצחק שמש נולד בשנת 1930 בעמרה שבעירק,שם הצטרף לתנועת החלוץ
המחתרתית וארגן עלייה בלתי חוקית של יהודי עירק דרך פרס.עם עלייתו ארצה
החל להורות בבית-הספר בבית-שאן ולנהל את בית הספר "גלבוע".
ב - 1963 נבחר לראשות המועצה ותרם לפיתוח הכלכלי שלה,למערכות הרווחה והחינוך,
תוך הבאת מורים חדשים. בין השאר ייעל את מערכות הגבייה המקומית.
סיים תפקידו ב - 1965, ובספטמבר 1969 נפטר ממחלה קשה.