יעקב מכלוף 1963-1970

יליד טריפולי לוב.התגייס לצה"ל מיד עם עלייתו ארצה,ועם שחרורו ב - 1954 הועסק
כמורה בבית-הספר הדתי במצודה בבית-שאן.שימש כמזכיר הפועל המזרחי בישוב.
כסגן ראש המועצה, וב - 1965 התמנה לראש המועצה.הוסיף לתנופת הבנייה, ולפתרון
תעסוקה. כונן את ההיערכות הבטחונית הבסיסית של הישוב מול מלחמת ההתשה.נבחר
לקדנציה שנייה והחליף אותו כיושב-ראש הועדה הקרואה בעיר מר יעקב שרייבוים שכיהן
בין השנים 1970-1973.